Білоусенко Петро Іванович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
(1995-2007, 2014-січень 2017)
доктор філологічних наук, професорБілоусенко Петро Іванович народився 28 липня 1948р. в с.Червоному Широківського району Дніпропетровської області в родині вчителів. Закінчив філологічний факультет Запорізького педінституту (спеціальність "Українська мова і література") у 1970р. 
Працював учителем української мови і літератури в Приазовській середній школі Запорізької області, військовим керівником, учителем української мови і літератури Новоюлівської середньої школи Софіївського району Дніпропетровської області, учителем української мови і літератури, заступником директора з навчальної  роботи Ордо-Василівської СШ Софіївського району Дніпропетровської області.
Навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту при кафедрі української мови в 1980-1983 рр.
Кандидатську дисертацію на тему “Історія і особливості творення прислівників часу в українській мові” захистив у березні 1983 р. Працював викладачем, доцентом, завідувачем кафедри української мови Криворізького педінституту,
Навчався в докторантурі Київського державного педагогічного інституту ім. М.Драгоманова при кафедрі стилістики української мови в 1989-1991 рр.
Докторську дисертацію на тему  “Історія суфіксальної системи українського іменника (назви чоловічого роду)” захистив у травні 1994 року Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні АН України (науковий консультант – член-кореспондент НАН України В.В. Німчук).
Працював завідувачем кафедри української мови Криворізького педінституту, кафедри філологічних дисциплін Херсонського педінституту, доцентом, професором, завідувачем кафедри, деканом філологічного факультету Запорізького національного університету. Певний час працював професором, завідувачем кафедри української філології Кримського державного університету (м. Ялта).
П.І.Білоусенко – автор понад 150 наукових та науково-методичних праць і історії української мови, методики викладання української мови в школах і вищий навчальних закладах. Зокрема, П.І.Білоусенко є автором (співавтором) 6 монографій з історичного словотворення української мови. Член кількох редакційних рад (колегій) фахових видань, у тому числі й видання Інституту української мови НАН України Українська мова. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті української мови, голова спецради із захисту кандидатських дисертацій при Запорізькому національному університеті, головний редактор фахового видання Вісник ЗНУ. Філологічні науки.
Підготував 16 кандидатів наук. Відкрив докторантуру зі спеціальності 10.02.012 – українська мова. Керує аспірантами, консультує докторантів. Відмінник освіти України. Має грамоту Наукового товариства ім. Шевченка в Америці за вагомий внесок у розвиток українознавчих досліджень, плідну працю на ниві виховання національно свідомої молоді (2001р.).  
Нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Основні курси:
Історична граматика української мови”, “Порівняльна граматика східнослов’янських мов
Курси за вибором:
Мовна  норма і стиль”, “Історична дериватологія”, “Методика і техніка науково-лінгвістичних досліджень,Розвиток зв’язного мовлення школярів”, “Мовознавчі студії в школі

Професійні інтереси:
Історія української мови, методика української мови

Основні праці:
1. Учіться висловлюватися. – К.: Рад.школа, 1990. – 126 с. (у співавторстві).
2. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови. – К.: Освіта, 1992. – 128. (у співавторстві).
3. Методика викладання української мови (практичні лабораторні заняття. – К.: Вища школа, 1991. – 287 с. (У співавторстві).
4. Історія суфіксальної системи українського іменника (назви осіб чоловічого роду). – К.: КДПІ, 1993. – 215 с.
5. Нариси з історії українського словотворення (суфікс –иця). – Київ-Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 207 с. (У співавторстві ).
6. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина). –Запоріжжя–Ялта–Київ: ЛІПС, 2009. – 251 с. (у співавторстві).
7. Нариси з історичного словотворення української мови (іменникові конфікси). –Запоріжжя-Кривий Ріг: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. – 480 с. (у співавторстві).
8. Порівняльна граматика східнословʼянських мов. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 92 c.